DISCLAIMER

Deze website (https://www.mkbplusdiensten.nl) is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van MKBplusdiensten, gevestigd te Bodegraven. MKBplusdiensten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

MKBplusdiensten behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de op de website vermelde informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties alsmede op de vormgeving van de website (‘de Gegevens’). Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MKBplusdiensten.